Ventspils Tehnikums no š.g. 8.jūnija ir uzsācis jauno audzēkņu uzņemšanu. Piesakoties apmeklējumam klātienes konsultācijai, iepriekš ir jāreģistrējas Ventspils Tehnikuma mājaslapā https://ventspilstehnikums.lv/. Pieteikties uzņemšanai 2020./2021.mācību gadam var arī elektroniski.

Ventspils Tehnikums jaunajā mācību gadā paplašinās apgūstamo profesiju piedāvājumu.  Audzēkņiem pēc pamatizglītības iegūšanas ir iespēja izvēlēties jaunu mācību profesiju – CNC iekārtu iestatītājs. Ražošanas procesos, kuros tiek izmantoti datorizēti ciparu vadības (CNC) darbagaldi, programmvadības metālapstrādes darbagaldu iestatītājam būs iespēja strādāt metālapstrādes un mašīnbūves nozarēs.

Ventspils Tehnikumā pēc iegūtas vidējās izglītības jaunajā mācību gadā ar mācību ilgumu 1,5 gadi būs iespēja izvēlēties kādu no 5 jaunizveidotām izglītības programmām – mašīnbūves tehniķis, programmēšanas tehniķis, inženierkomunikāciju tehniķis, komercdarbinieks (iepirkumu speciālists) un restorāna pavārs. Tā kā mācību process ir plānots 60% attālināti, tā būs iespēja apgūt jaunu profesiju un vienlaicīgi apvienot pamatdarbu ar mācībām.

2020./2021.mācību gadā jaunie audzēkņi tiks uzņemti 15 dažādās izglītības programmās. Jauno audzēkņu uzņemšana Ventspils Tehnikuma īstenotajās izglītības programmās notiek konkursa kārtībā, pamatojoties uz šādiem izglītojamā iesniegtiem dokumentiem:

  • iesniegums (veidlapa valsts budžeta grupām);
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
  • sekmju izraksts (kopija);
  • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) – ar norādi par atļauju apgūt konkrēto profesiju;
  • 4 fotokartītes 3×4 cm;
  • jāuzrāda pase vai ID karte.

Dokumentu oriģināli jāiesniedz uzņemšanas komisijā klātienē pēc pieteikuma aizpildīšanas tiešsaistē.

Uzziņām kontaktinformāciju iespējams saņemt darba dienās no plkst. 10:00 līdz 15:00 – Ineta Burceva, Ventspils Tehnikuma direktores vietniece izglītības un stratēģiskās attīstības jautājumos. Tel.22019039, e-pasts: uznemsana@ventspilstehnikums.lv

11.06.2020. / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto:Ventspilnieks.lv arhīvs