Arvien biežāk slimnīca saņem iedzīvotāju jautājumus par precīzu dzimšanas laiku. Personām, kuras dzimušas, sākot ar 1994. gadu, dzimšanas laiks ierakstīts dzimšanas apliecībā, savukārt līdz šim laikam dzimušo bērnu vecāki nereti precīzus dzimšanas datus ir saglabājuši piezīmēs. Slimnīca informē, kā uzzināt precīzu dzimšanas laiku, ja tas nav saglabāts.

Ventspils slimnīca

Par personām, kas dzimušas Ventspils slimnīcā:

  1. Slimnīcā dzimšanas dati pieejami par personām, kuras dzimušas, sākot ar 1986. gadu.
  2. Par personām, kuras dzimušas līdz 1985. gadam (ieskaitot), dati nodoti glabāšanai Zonālajā valsts arhīvā. Pēc izziņas par precīzu dzimšanas laiku nepieciešams vērsties iepriekš minētajā iestādē.

Talsu filiāle

Par personām, kas dzimušas Talsu slimnīcā:

  1. Slimnīcā dzimšanas dati pieejami par personām, kuras dzimušas, sākot ar 2005. gadu.
  2. Par personām, kuras dzimušas līdz 2004. gadam (ieskaitot), dati nodoti glabāšanai Zonālajā valsts arhīvā. Pēc izziņas par precīzu dzimšanas laiku nepieciešams vērsties iepriekš minētajā iestādē.

Kā pieprasīt izziņu?

Tiesības pieprasīt izziņu ir pašam par sevi vai sievietei par pašas dzemdētiem bērniem.

Lai saņemtu izziņu par precīzu dzimšanas laiku, nepieciešams iesniegt šādu informāciju un dokumentus:

  1. Iesniegumu par izziņas pieprasīšanu,  kurā norādīts mātes vārds, uzvārds, gads un datums, kad bērns piedzimis;
  2. Iesniegumam klāt jābūt pievienotiem sekojošiem dokumentiem:
  • personu apliecinošu dokumenta kopija;
  • dzimšanas apliecības kopija;
  • uzvārda maiņas dokuments, ja uzvārds ticis mainīts pēc dzimšanas apliecības saņemšanas.

Pieprasīt izziņu, iesniegt nepieciešamo informāciju un dokumentu kopijas iespējams klātienē vai nosūtot pa pastu uz adresi Inženieru iela 60, Ventspils, LV- 3601, kā arī nosūtot uz elektronisko pasta adresi: info.slimnica@ventspils.lv.

Klātienē vai pa pastu nosūtītajam iesniegumam jābūt parakstītam personiski, uz elektronisko pasta adresi nosūtītam iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Papildu jautājumu gadījumā informāciju par izziņām var saņemt pa tālruni +371 63620984, kā arī rakstot uz epastu info.slimnica@ventspils.lv.

 

22.12.2023. / Autors: SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” / Foto: SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”