Lasi laikraksta VENTSPILNIEKS.LV jaunākajā numurā!

1398

Šajās dienās lasītāji Ventspilī savās pastkastītēs saņem laikraksta VENTSPILNIEKS.LV jaunāko – desmito numuru.

Šajā numurā uzzināsiet, cik patiešām efektīvi Ventspils ostā strādā vairāki termināļi.  Pateicoties biedrības “Baltijas Asociācija – Transports un loģistika” (BATL) un tās apvienoto uzņēmumu aktīvam darbam, cenšoties piesaistīt jaunas tranzīta kravas, Ventspils ostā aprīlī pārkrauti 2,4 miljoni tonnu, un tas ir par 60% vairāk nekā līdzīgā laika posmā pērn!

Pašreizējais pašvaldību vēlēšanu normatīvais regulējums paredz iespēju manipulēt ar vēlēšanu rezultātiem, īpaši nelielās pašvaldībās vai tādās, kurās ilgstoši vara koncentrēta vienās rokās, jo vēlēšanu komisijas sastāvu izraugās domes vairākums. Ventspils gadījumā partija Latvijai un Ventspilij un tās neviennozīmīgais priekšsē­dētājs. Pat padomju laikos vēlēšanas organizēja vieni, bet urnas uzraudzīja milicija. Par to, ka urnu saturs varētu tikts mainīts, brīdina Ventspils pašvaldību vēlēšanu deputāta kandidāts Aivis Landmanis, kurš pie šādas atziņas nonācis piedaloties iepriekšējās vēlēšanās, organizējot to novērošanu, izvērtējot esošo likumdošanu, analizējot Ventspils varas partijai pakļauto atsevišķu domes darbinieku dīvainās rīcī­bas.

Šā gada aprīļa sākumā, kad Ventspilī, Saules ielā 19 tika atklāts biedrības Ventspils uzplaukumam birojs, izskanēja tās vadītāju solījums sniegt dažāda veida palīdzību grūtī­bās nonākušiem cilvēkiem un organizācijām, kurus līdzšinējā vara ir nepelnīti maz atbalstījusi. Pēc mēneša, 8.maijā solītais pārtapis reālā rīcībā, svinīgos apstākļos noslēdzot pirmo ziedojuma līgumu ar Ventspils Invalīdu biedrību.

Kāds ir nekustamā īpašuma tirgus stāvoklis Ventspilī? Par to uzzināsiet analītiskajā rakstā, kurā varēsiet iepazīties ne vien ar piedāvājuma un pieejamības faktisko stāvokli, bet arī par dzīvojamā fonda iespējām, un daudziem citiem jautājumiem.

“Ļoti svarīgs uzdevums ir saglabāt Latvijā uzkrātās zināšanas un attīstīt izveidoto zinātnisko tradīciju, kuru visvairāk apdraud paaudžu un finansējuma pārrāvums.” Tā numura intervijā par valsts piešķirto finansējuma apjomu zinātnei un zinātniekiem saka Latvijas Pētniecības un inovāciju stratēģiskās padomes locekle Dr.phys. Gita Rēvalde, nosaucot par smieklīgi niecīgu.

Šie ir tikai daži no tematiem laikraksta jaunākajā numurā. Meklē laikrakstu savā pastkastītē!

Laikraksts ir bezmaksas izdevums, kuru izdod biedrība par taisnīgumu un atklātību. Ja gadījumā neesat saņēmuši laikrakstu, rakstiet mums e-pasta vēstuli redakcija@ventspilnieks.lv!

Nākamais numurs iznāks 19.maijā!