Ministru kabinets otrdien apstiprināja grozījumus Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta programmā par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem uzņēmējdarbības uzsācējiem. Līdz ar grozījumiem tiek paplašināts potenciālo atbalsta saņēmēju loks, kā arī pagarināts izsniegto aizdevumu atmaksas termiņš, tādējādi nosakot uzņēmējiem labvēlīgākus aizdevumu izmantošanas nosacījumus.

Lai paplašinātu potenciālo atbalsta saņēmēju loku un veicinātu saimnieciskās darbības uzsākšanu, turpmāk Attīstības finanšu institūcijas Altum starta aizdevumu saimnieciskās darbības uzsākšanai varēs saņemt uzņēmumi līdz piecu gadu vecumam, nevis trīs gadu vecumam kā tas bija noteikts līdz šim.

Līdz ar grozījumiem mainīti arī kritēriji attiecībā uz uzņēmumu juridisko formu. Līdz šim spēkā esošie MK noteikumi ierobežoja pieteikšanos aizdevumam, ja persona nav reģistrējusies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā kā komersants, piemēram, kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai individuālais komersants. Līdz ar to minētais regulējums ierobežoja potenciālo aizdevumu saņēmēju loku un izvirzīja papildu administratīvo prasību reģistrēties kā komersantam.

Ar šiem MK noteikumu grozījumiem tiek paplašināts starta aizdevumu saņēmēju loks un turpmāk neviens no iespējamiem pretendentiem vairs netiks ierobežots, balstoties uz tā juridisko nodibinājuma formu. MK noteikumos kā aizdevumu pretendenti tiek norādītas arī personas, kuras veic saimniecisko darbību un tiek reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā.

Īstenojot atbalsta programmu līdz šim, tika novēroti gadījumi, kad aizdevuma pretendents ir dalībnieks komersantā, kas ilgstoši nav veicis saimniecisko darbību. Lai atvieglotu šīs mērķa grupas pieteikšanos atbalstam, MK noteikumi precizēti, nosakot, ka fiziskai personai, līdz 5 gadus vecam saimnieciskās darbības veicējam vai pieredzējušam saimnieciskās darbības veicējam, kurš atbalstu vēlas saņemt saimnieciskās darbības uzsākšanai citā darbības jomā, nav būtiska līdzdalība citā komersantā pieteikuma iesniegšanas brīdī, nevis pēdējā gada laikā kā tas bija noteikts līdz šim.

Līdz šim bija noteikts, ka starta aizdevumu atmaksas termiņš   nevar pārsniegt astoņus gadus. Taču maksimālais starta aizdevuma apjoms ir 150 000 eiro un tā atmaksa astoņu gadu laikā rada būtisku iespaidu uz aizdevuma saņēmēja naudas plūsmu, īpaši pirmajos darbības gados, kā arī gadījumos, ja aizdevuma mērķis ir investīcijas industriālajā nekustamajā īpašumā. Aizdevuma saņēmējiem pirmajos darbības gados aizdevuma pamatsummas maksājami sastāda proporcionāli lielu daļu no darbības izmaksām, attiecīgi arī komersantiem nav pietiekami apgrozāmie līdzekļi saimnieciskās darbības attīstīšanai.

Līdz ar grozījumiem MK noteikumos tiek pagarināts maksimālais aizdevuma termiņš līdz 10 gadiem, bet tādām darbībām kā nekustamā īpašuma iegāde, būvniecība vai rekonstrukcija līdz 15 gadiem, lai saimnieciskās darbības pirmajos gados būtu iespējami mazāki pamatsummas maksājumi.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: SXC