No 17. oktobra līdz 6. novembrim Ventspils novadā nenotiks ne tikai amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi, bet arī plānotie kultūras pasākumi. Tas tiek darīts, ievērojot veiktos grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Tas nozīmē, ka amatiermākslas kolektīvi (tajā skaitā kori, orķestri, tautas mūzikas ansambļi, deju un citi tautas mākslas kolektīvi) izglītības programmas apguves vai mēģinājumu procesu īsteno attālināti vai klātienē tikai individuāli, kā arī nerīko aktivitātes un publiskus un privātus pasākumus, tostarp nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām, kuros piedalās izglītojamie un personas no citas grupas, klases vai kolektīva.

Epidemiologi skaidro, ka aizsargājamie “sociālie burbuļi” ir darbavieta un skolas klase. Amatieru kolektīvs ir veidojums, kurā piedalās dažādu “sociālo burbuļu” – darbavietu vai mācību vietu – pārstāvji. Saudzēsim sevi un citus, būsim saprotoši, lai pēc laika, kad tas būs atļauts, atkal tiktos mēģinājumos, teātra izrādēs, dzejas lasījumos, koncertos un citos pasākumos!

16.10.2020. / Autors: Ventspils novada pašvaldība / Foto: Ventspils novada pašvaldība