Ir uzsākta teritorijas labiekārtošana Vasarnīcu ielā 88, Vasarnīcu ielā 94, Ventspilī – bijušā PSRS armijas jūras krasta artilērijas 46.baterijas komandpunkta ar ugunskoriģēšanas torni atjaunošana.

Uzsākta būvniecības 1.kārta, kurā tiks atjaunots ugunskoriģēšanas tornis. Pēc atjaunošanas tas būs pieejams apmeklētājiem kā skatu tornis. Gājēju celiņi tiks izgaismoti. Ir notikusi pirmā būvsapulce Militārā mantojuma atjaunošanas projektam, kurā piedalījās pasūtītājs Ventspils Muzejs, Ventspils p/i “Komunālā pārvalde”, būvuzraugs SIA “Aimedo”, būvnieks SIA “Samrode”, apakšuzņēmēji SIA “Elektriķis” un PSIA “Ventspils Labiekārtošanas kombināts”. Ir apspriests jautājumus par uguns koriģēšanas torņa atjaunošanas tehnoloģiju.

Lai torni atjaunotu no vizuāliem bojājumiem un varētu uzsākt atjaunošanu, to apstrādās ar smilšu strūklu. 

Uguns koriģēšanas tornis ar Latvijā vienīgā tik labā stāvoklī esošā krasta aizsardzības baterija, kas saglabājusi Otrā pasaules kara fortifikācijas principus, tādēļ mērķis ir to atjaunot un atvērt apskatei. Tornis pēc atjaunošanas apmeklētāju apskatei būs pieejams, paredzot iespēju pa iekšējām kāpnēm doties augšā uz āra skatu platformu, no kuras paveras skats uz jūru.

Projekta realizācijai tiks piešķirts ERAF finansējums 85% apmērā jeb 56 576,00 EUR no kopējām izmaksām. Kopējās plānotās Projekta izmaksas sastāda 66 561 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% jeb 56 576  EUR, Valsts budžeta dotācija ir 5% jeb 3 328 EUR un Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 6 656 EUR. Projekta „Latvian – Estonian Common Military Heritage Tourism Product” EST-LAT 156 ietvaros. Nacionālais atbalsta centrs šo projektu ir atbalstījis, tas tiks realizēts sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Ventspils Muzejs”, būvniecības procesā “Militārā mantojuma atjaunošanu Vasarnīcu ielā 88, Ventspilī” sadarbojoties ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde”.

27.05.2020./ Autors: Ventspilnieks.lv/ Foto:Ventspilnieks.lv arhīvs