Nākamajā gadā Latvijā plānots pārcelt vairākas darba dienas, līdz ar to Jāņos plānotas piecas brīvdienas, bet valsts svētkos gan maijā, gan novembrī – četras brīvdienas pēc kārtas!

Rīkojuma projektā, kas  28. maijā, izsludināts skatīšanai valdībā, paredzēts 2021.gadā pārcelt trīs darba dienas. Par to informē Labklājības ministrija (LM). 

Nākamgad pirmdiena, 3. maijs, ir starp svētku dienu – 4.maiju – un svētdienu, 2. maiju, piektdiena, 25. jūnijs, iekrīt starp svētku dienu –  24.jūniju – un sestdienu, 26. jūniju, bet piektdiena, 19. novembris, iekrīt starp svētku dienu –  18. novembri – un sestdienu,  20. novembri. Šīs darba dienas ir paredzēts pārcelt uz 8. maiju, 19. jūniju un 13. novembri.  Rīkojuma projekts būs attiecināms uz valsts budžeta finansējamām valsts pārvaldes iestādēm un to darbiniekiem, kuriem ir noteikta piecu darba dienu nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai.  Pašvaldībām, organizācijām un komersantiem ieteikts ievērot attiecīgo darba dienas pārcelšanu, nosakot darbinieku darba un atpūtas laiku.

Darba likums šādu iespēju – pārcelt darba dienas, paredz. Ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, šo darba dienu darba devējs var noteikt par brīvdienu un to pārcelt uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros, tādējādi kalendārajā gadā nemainīsies kopējais darba dienu skaits.

Tāpat Darba likumā atrunāts, ka  ja darbinieks savas reliģiskās pārliecības vai citu pamatotu iemeslu dēļ nevar ierasties darbā pārceltajā darba dienā, šī diena tiek uzskatīta par darbinieka ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma dienu vai tā tiek atstrādāta citā laikā, vienojoties ar darba devēju.

Mūsu sabiedrība kopumā jau pieradusi, ka kalendārajā gadā pārceļ atsevišķas darba dienas. Šāda prakse tiek īstenota jau ilgstošā laika periodā un nu jau ar sabiedrības akceptu tā kļuvusi par tradīciju.

18.06.2020. / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay