Kopš 2015. gada Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros, sniedzot iespēju apgūt dažādas darba tirgū pieprasītās prasmes, papildināt jau esošās profesionālās zināšanas vai iegūt jaunu profesiju.  Vidēji gadā vairāk nekā 7 tūkstoši bezdarbnieku un darba meklētāju, iesaistoties neformālajā izglītībā, apgūst datorzinības vai svešvalodu programmas, 2 tūkstoši – mācās valsts valodu, bet 2,4 tūkstoši NVA klientu ik gadu iesaistās transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju mācībās. Profesionālās tālākizglītības programmas ik gadu apgūst vidēji 2,3 tūkstoši bezdarbnieku, bet profesionālās pilnveides izglītības programmas – 1,5 tūkstoši klientu.

Jau pirmo sešu mēnešu laikā pēc mācību pabeigšanas darbā iekārtojas līdz 35% to bezdarbnieku un darba meklētāju, kuri ir apguvuši datorzinību, svešvalodu vai valsts valodas neformālās izglītības programmas, un līdz 53% to NVA klientu, kuri mācījās transportlīdzekļu vai traktortehnikas vadīšanu. Pēc profesionālās tālākizglītības programmu apguves pirmo sešu mēnešu laikā pēc mācību pabeigšanas darbā iekārtojas 46%, bet pēc profesionālās pilnveides programmu pabeigšanas – 41% bezdarbnieku.

2020. gada 1.pusgadā NVA atbalstīto mācību norisi ietekmējusi valstī izsludinātā ārkārtējā situācija Covid 19 izplatības ierobežošanai, tāpēc klientu iesaistes intensitāte šajā laikā samazinājās: svešvalodu un datorzinību programmas šī gada 1.pusgadā apguva 1867 bezdarbnieki un darba meklētāji, valsts valodas programmas – 509, transportlīdzekļu vadīšanu – 201, bet traktortehnikas vadīšanu – 537 NVA klienti. Profesionālās tālākizglītības programmu apguvē šī gada 1.pusgadā iesaistījās 710, bet profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē 328 NVA klienti. Jānorāda, kā pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas valstī klātienes mācības tika apturētas, taču klientiem NVA nodrošināja iespēju iepriekš uzsāktās mācības turpināt attālināti, un šo iespēju izmantoja vairāk nekā 500 klientu, pārējie klienti izglītības programmu apguvi atsāka klātienē pēc ārkārtējā stāvokļa atcelšanas.

Šobrīd mācību īstenošana un mācību kuponu izsniegšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem visās NVA filiālēs ir atsākusies ierastajā kārtībā.

12.08.2020. / Autors: NVA  / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs