Kuldīgas ielā 138, kur norit daudzfunkcionālā pakalpojuma centra būvniecība, arvien vairāk jau vērojamas topošā objekta aprises.

Šobrīd turpinās vertikālo konstrukciju stiegrojuma izbūve un tiek betonētas kolonnas, kā arī šonedēļ plānots pacelt grunts līmeni iebrauktuves zonā. Būvdarbi strauji rīt uz priekšu un plānots, ka jaunais sabiedriskais centrs apmeklētājiem durvis vērs 2022. gada janvārī.

Tā projektu un arī teritorijas labiekārtošanu iztrādājusi SIA „SARMA & NORDE Arhitekti”. Šo objektu arhitekti iecerējuši ļoti gaišu un plašu ar stiklotām fasādēm, kas optiski paplašinās ēkas platību un šķietami sapludinās iekštelpas ar apkārtējo ainavisko vidi. Jāatzīmē, ka nekustamais īpašums Kuldīgas ielā 138 ir arī unikāls dabas objekts valsts mērogā, jo tajā aug 3 hibrīdie alkšņi (Alnus x pubescens), kas sasnieguši jau dižkoka statusu un ir uzskatāmi par īpaši vērtīgiem. Lai apkārtējo vidi veidotu vēl zaļāku un tīkamāku gar Kuldīgas ielu un daļā teritorijas gar Vanagu ielu tiks iestādīti arī dekoratīvie kokaugi – Arnolda pīlādži.

Attīstot bibliotēkas infrastruktūru, jaunais objekts, līdzīgi kā Pārventas bibliotēka, būs Gāliņciema mikrorajona kultūras un sabiedriskais centrs, kas pildīs sabiedrības izglītības, informācijas un kultūras funkcijas. Jaunajā ēkā paredzētas plašas telpas gan bibliotēkai, gan arī dažādu pasākumu norisei. Šeit tiks piedāvātas gan izstādes un koncerti, interešu klubi, gan jauni pakalpojumi, kas saistīti ar tradicionālā dzīvesveida un savdabības saglabāšanu tādās jomās kā ventiņu valoda, folklora, latviskā dzīvesziņa, seno arodu prasmes, literatūra un rakstniecība, kultūras un dabas mantojuma saglabāšana, dzimtu vēstures pētniecība, kā arī digitālo prasmju un tehnoloģiju pielietošana.

Būvdarbi tiek īstenoti projekta “Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra izveide Gāliņciemā” Nr.5.5.1.0/19/I/001 ietvaros. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2 851 509,43 EUR, tai skaitā, attiecināmās izmaksas 2 806 193 EUR. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 2 385 264,05 EUR jeb 85% no attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta dotācija 84 185,79 EUR jeb 3% no attiecināmajām izmaksām un Ventspils pilsētas pašvaldības finansējums 336 743,16 EUR jeb 12% no attiecināmajām izmaksām.

Projektu īsteno pašvaldības iestāde “Ventspils bibliotēka” sadarbībā ar pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, kas ir pasūtītāja funkciju izpildītāja būvniecības jautājumos.

 

16.06.2021. / Autors: SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs