Noslēdz līgumu par no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūvi

679

Pašvaldības uzņēmums Ventspils labiekārtošanas kombināts noslēdzis īgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, kas paredz īstenot projektu no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūvi Ventspilī. 

Kā skaidroja uzņēmuma pārstāve Agnese Koponāne, projekta mērķis ir samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu un attīstīt atkritumu reģenerāciju ar enerģijas atguvi no Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā radītajiem atkritumiem. “Mērķa īstenošana nodrošinās saistošo normatīvo aktu prasību atkritumu apsaimniekošanas jomā izpildi – samazinās apglabāto atkritumu apjomu, palielinās atkritumu reģenerācijas īpatsvaru, kā arī nodrošinās atkritumos esošu energoresursu atgriešanu tautsaimniecības apritē kā siltumenerģiju un elektroenerģiju,” skaidroja Koponāne.

Projekts tiks īstenots katlu mājā Talsu ielā 69, finanšu plāna kopējais investīciju apjoms ir 15 mlj. eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Lielākā daļa – 9,18 mlj. eiro – piešķirti no Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, atlikušie 38,77% jeb 5,81 mlj. eiro – kredītlīdzekļi un Ventspils labiekārtošanas kombināta finansējums.

Projektam ir pabeigta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra un 2018.gada 30.oktobrī saņemts pozitīvs Vides pārraudzības valsts biroja atzinums. Plānotā iecere paredz reģenerācijas iekārtu un saistīto inženierkomunikāciju būvniecību, tehnoloģiskās iekārtas plānots izvietot slēgtā ražošanas ēkā. Reģenerācijas iekārtu izveide nodrošinās iespēju reģenerēt atkritumus, kuru pārstrāde otrreizējās izejvielās nav tehnoloģiski iespējama, bet kuriem ir augsta enerģētiskā vērtība.

Iekārtu uzstādīšanas projektēšanas darbus plānots veikt jau šogad, bet būvdarbus plānots uzsākt 2020. gada vidū. Nodošana ekspluatācijā paredzēta 2022.gadā.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay