Evakuācijas mācības tika organizētas sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un SIA “Sunstar Group”, kas uzņēmumam nodrošina pilna servisa darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumus.

Mācību evakuācijas uzdevums bija, sākoties trauksmes sirēnām, nekavējoties pamest viesnīcas telpas pa tuvākajiem evakuācijas ceļiem. Pēc evakuācijas iedzīvotāji tika aicināti pulcēties stāvlaukumā pie strūklakas.

Šobrīd Ventspils Augstskolas viesnīcā dzīvo ap 550 iemītnieku, tajā skaitā 200 Ukrainas civiliedzīvotāju. Evakuējās ap 150 uz vietas esošo, jo lielākā daļa strādā vai dažādu iemeslu dēļ neatradās viesnīcas telpās. Novērots, ka visi viesnīcas darbinieki un lielākā daļa iedzīvotāju viesnīcu pameta raiti, taču tika sastapti arī tādi, kuri esošajā situācijā palika vienaldzīgi un savas telpas nepameta.

Pēc darba drošības speciālistes teiktā, pilnīgai evakuācijai būtu jānotiek 2-3 minūšu laikā, tomēr šoreiz evakuācija noritēja ilgi. Secinājām, ka cilvēkiem tomēr nav izpratne par operatīvas evakuācijas nozīmību. Šie jautājumi pārrunāti ar visām iesaistītajām personām.

Mācību laikā tika pārbaudīta ēku automātiskā drošības sistēma un brīdinājuma signālu darbība. Darbiniekiem tika aktualizētas zināšanas par pareizu rīcību bīstamās situācijās un kā nepieciešams rīkoties, atskanot ugunsdrošības signāliem.

 

17.11.2023. / Autors: PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” / Foto: PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi”