Lai ierobežotu kaitīgo vides faktoru ietekmi uz cilvēkiem un apkārtējo vidi, Pārventas katlumājas teritorijā Talsu ielā 69 šonedēļ ierīko autokravu radiācijas detektēšanas sistēmas vārtus.

Šāds lēmums pieņemts, lai turpmāk varētu kontrolēt katlumājai piegādātās kurināmās koksnes, kā arī degšanas procesā iegūto pelnu piesārņojuma līmeni un tā atbilstību Ministru kabineta noteikumu Nr.129 prasībām. Šajā kontekstā no šā gada 1. janvāra piemērotas stingrākas radiācijas drošības prasības gan kurināmās koksnes ievedējiem, gan sadedzināšanas iekārtu operatoriem.

Tā kā biokurināmais katlumājai tiek piegādāts ar autotransportu, tad, izmantojot detektēšanas sistēmu, kravas pārbaude tiks veikta vēl pirms tās izbēršanas šķeldas uzglabāšanas laukumā.

Stacionāras radiācijas mērīšanas sistēmas izveide pašvaldības SIA „Ventspils siltums” izmaksājusi 63 200 EUR + PVN.  Iepirkumā par tās piegādi un izbūvi uzvarējis SIA “Dozimetrs” piedāvājums.

 

1.06.2021. / Autors: PSIA „Ventspils siltums” / Foto: PSIA “Ventspils siltums”