Ventspils dome saņēmusi informāciju no Veselības inspekcijas, ka tā pirms peldsezonas sākuma valsts monitoringa ietvaros š.g. 9.maijā Ventspils pilsētas peldvietās Ventspils pilsētas pludmalē, Staldzenes pludmalē un Būšnieku ezera peldvietā noņēma ūdens paraugus laboratoriskai testēšanai pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem (Escherichia coli un Zarnu enterokoki).

Paraugu ņemšanas vietās tika veikta arī vizuālā peldūdens kvalitātes pārbaude (netipiska ūdens krāsa, ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas, peldošie un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens ,,ziedēšana”).

Inspekcija informē, ka peldvietu ūdens kvalitāte pēc izmeklētajiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes paraugu ņemšanas vietās ir atbilstoša 28.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” un tā  bioloģiskais piesārņojums un ūdens ķīmiskais sastāvs neapdraud peldētāju veselību.

Slēdziens par peldūdens kvalitāti visās Ventspils pilsētas peldvietās – ,,Peldēties atļauts”.

 

16.05.2023. / Autors: BNN / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs