Rīt notiks Ventspils domes kārtējā sēde: darba kārtībā 15 jautājumi

1350

Piektdien, 15.septembrī, notiks Ventspils pilsētas domes kārtējā sēde. Darba kārtībā ir iekļauti kopumā 15 punkti.

Domes sēdes darba kārtība:

 • Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
 • Par Ventspils pilsētas domes Vides uzraudzības nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
 • Par projektu “Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”.
 • Par projektu “Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām”.
 • Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Sarkanmuižas dambī 17, Ventspilī fasādes apliecinājuma kartes sagatavošanai.
 • Grozījumi Ventspils pilsētas 2016.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.5 “Par kārtību, kādā Ventspils pilsētā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”.
 • Par zemes starpgabala Vārves iela 5A atsavināšanu.
 • Par siltumenerģijas lietotāju sarakstu.
 • Par dzīvojamās ēkas nojaukšanu Avotu ielā 25.
 • Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 28.01.2015. lēmumā Nr.10 “Par Ventspils pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas aprēķina metodiku”.
 • Par nekustamā īpašuma Lāčplēšu ielā 5C iegādi.
 • Par nekustamā īpašuma Lācplēšu ielā 5E iegādi.
 • Par nekustamā īpašuma Lācplēšu ielā 5D iegādi.
 • Par nekustamā īpašuma Lācplēša ielā 1A iegādi.
 • Par nākamās kārtējās domes sēdes sasaukšanu.

Ar visiem lēmumprojektiem iespējams detalizēti iepazīties šeit.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA