Pašvaldības SIA “Ūdeka” ir izplatījis paziņojumu par savām problēmām, laicīgi sagatavojot klientus lielākiem rēķiniem. Uzņēmums skaidro, ka pilsētā šogad būtiski samazinājies pieprasījums pēc tā sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, turklāt lielākais kritums novērojams tieši juridisko klientu sektorā.

“Ūdeka” uzskata, ka patlaban Ventspils ūdenssaimniecība izjūt dažādu globālu un lokālu notikumu ietekmi – brīvostas uzņēmumu dīkstāvi un kravu apjomu kritumu, kā arī tehnoloģiskās izmaiņas atsevišķos uzņēmumos. Covid-19 pandēmija mazina tūrisma, izklaides, kultūras, sabiedriskās ēdināšanas un dažādu citu pakalpojumu sniedzēju pieprasījumu pēc tās pakalpojumiem.

Šogad “Ūdeka” sniegto ūdensapgādes pakalpojumu apjoms samazinājies par 9%, salīdzinot ar 2020. gada astoņiem mēnešiem, vai par 14%, salīdzinot ar 2019. gada astoņiem mēnešiem. Kanalizācijas pakalpojumi samazinājušies par attiecīgi 16% un 17%. Tikai dzīvojamo māju pakalpojumu patēriņš ir nedaudz audzis – līdz 2%, kas skaidrojams ar pārorientēšanos uz attālinātā darba un mācību režīmu. Pašvaldības SIA ļoti ietekmē pieprasījuma kritums uzņēmumu patērētāju struktūrā – līdz pat 41% salīdzinājumā ar 2020. gadu un 45% salīdzinājumā ar 2019. gadu. Tāpēc uzņēmums šī gada astoņos mēnešos zaudējis 11,5% no neto apgrozījuma – salīdzinājumā ar 2020. gada tādu pašu periodu.

Neraugoties uz “Ūdeka” pūliņiem resursu taupīšanā un iekārtu automatizācijā, ne visas ūdensapgādes sistēmas uzturēšanas izmaksas iespējams samazināt. Uzņēmumam ir izdevies 12 gadus nepieļaut tarifa kāpumu. Tagad, “ņemot vērā būtisko pakalpojumu pieprasījuma samazinājumu, PSIA “Ūdeka” ir jāpārskata spēkā esošais ūdenssaimniecības tarifs, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, nepārtrauktu un kvalitatīvu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu,” teikts “Ūdeka” publiskajā paziņojumā.

 

13.10.2021. / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs