Ventspils pilsētā turpinās iepriekšējā gadā uzsāktais darbs pie jauna dizaina atkritumu urnu izvietošanu pilsētvidē. 2024. gadā ir paredzēts nomainīt vēl daļu no pilsētā izvietotajām vecā tipa (vaļējām) atkritumu urnām, un ir uzsākta jaunā dizaina atkrituma urnu uzstādīšana pilsētvidē, informē Ventspils Komunālā pārvalde.

Piektdien jaunā dizaina atkritumu urnas tika uzstādītas Jūrmalas parkā. Šobrīd ir plānota 27 jaunu atkrituma urnu uzstādīšana dažādās Ventspils pilsētas vietās: Jūrmalas parkā – 14, pie Dienvidu mola skatu torņa – 2, J. Poruka un Bērzu ielu krustojumā – 1, daudzstāvu dzīvojamo māju rajonā Inženieru ielā – 5, Embūtes ielā 49 – 1, Staldzenes ielā pie sabiedriskā transporta pieturvietas “Laivu bāze” – 1, Ugāles ielā – 1; Tārgales ielā pie sabiedriskā transporta pieturvietas – 2.

Jaunās atkritumu urnas izvēlētas tā, lai risinātu problēmu ar lielākajiem konteineru “pārraudzītājiem” – kaijām, kovārņiem, vārnām u.c. putniem, kas atkritumus mēdz iznēsāt pa visu apkārtni, radot pamatīgu nekārtību. Pēc “putnu dzīrēm” sētniekiem bieži nākas vairākkārtīgi no jauna satīrīt jau sakoptu vietu. Tā kā Ventspils ir vēju pilsēta, svarīgi, lai arī lielā vēja laikā atkritumi paliktu atkritumu urnās. Jaunās uzstādītās atkritumu urnas novērš visus iepriekš uzskaitītos trūkumus.

 

8.04.2024. / Autors: Ventspils Komunālā pārvalde / Foto: Ventspils Komunālās pārvaldes arhīvs