Preču eksporta vērtība gada griezumā augusi par 3,4%

1242

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, novembrī gada griezumā preču eksporta vērtība faktiskajās cenās pieauga par 3,4%, savukārt imports pieauga par 3,2%. Tādējādi eksporta-importa saldo novembrī bija līdzīgs kā pirms gada un sastādīja -5,9% no kopējā tirdzniecības apgrozījuma, informē Ekonomikas ministrija.

Eksporta izaugsmi gada griezumā būtiski ietekmēja koksnes un tās izstrādājumu, kā arī transportlīdzekļu eksporta pieaugums. Palielinājās arī mēbeļu, farmācijas produktu un alkoholisko dzērienu eksporta vērtība. Savukārt samazinājās metālu, un lauksaimniecības un pārtikas preču eksports. Saruka arī graudaugu, elektroierīču, kā arī minerālo produktu eksporta vērtība.

Novembrī gada griezumā uz ES valstīm preču eksporta vērtība ievērojami pieauga – par 11,9%. To būtiski ietekmēja koksnes un tās izstrādājumu, graudaugu produkcijas, kā arī transportlīdzekļu eksporta pieaugums. Savukārt saruka minerālo produktu eksports. Palielinājās arī eksports uz NVS valstīm – par 14,3% (tai skaitā uz Krieviju – par 13,2%). To būtiski ietekmēja farmācijas produktu, mēbeļu un alkoholisko dzērienu eksporta pieaugumi. Novembrī gada griezumā ievērojami saruka eksports uz trešajām valstīm – par 33,6%. To lielākoties ietekmēja graudaugu produktu, kā arī elektroiekārtu straujš eksporta samazinājums.

Preču importa pieaugumā novembrī gada griezumā lielākais pozitīvais devums bija lauksaimniecības un pārtikas preču importam, savukārt lielākais negatīvais devums bija minerālo produktu importam.

Kopumā 2016.gadā eksports bija par 1,1% mazāks nekā pirms gada. To būtiski ietekmēja minerālo produktu un mehānismu, ierīču un elektroiekārtu eksporta samazinājumi. Savukārt pieauga transportlīdzekļu un lauksaimniecības pārtikas preču eksports. Preču imports šajā laika posmā samazinājās par 3%. 2016.gada vienpadsmit mēnešos ir uzlabojies eksporta-importa saldo, kas sastādīja -8,3% no kopējā tirdzniecības apgrozījuma (2015.gadā -9,2%).

Ārējās tirdzniecības dati tiek rēķināti faktiskajās cenās, tāpēc apgrozījumu ietekmē ne tikai apjomu izmaiņas, bet arī cenu svārstības. Gada laikā ir ievērojami samazinājušās cenas vairākās preču grupās (minerālie produkti, metāli un to izstrādājumi u.c.), kas negatīvi ietekmē kopējo tirdzniecības vērtību.