Reiter Līg radījusi apmācību semināru skolotājiem, bērniem un vecākiem

1099

Ventiņu stāstniece, tautas tradīciju izzinātāja Līga Reitere, sadarbībā ar Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldi izveidojusi apmācību semināru pirmsskolas skolotājiem, bērniem un viņu vecākiem. Apmācību ciklā tiks iesaistītas visas Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes, aicinot iepazīt latvisko mantojumu.

“Tuvojoties Latvijas simtgadei, cilvēki arvien vairāk grib izzināt senču dzīves gudrību, tradīcijas un atstāto mantojumu. Tautas folklora sevī ietver lielas zināšanas par pasaules kārtību un tas ir svarīgs vēstījums nākamajām paaudzēm. Pirmsskolas vecumā bērnu vadošā darbība ir rotaļa, un caur to ar prieku var apgūt svarīgas zināšanas un prasmes visai dzīvei. To, ka svarīgi nepazaudēt šo rotaļāšanās prieku un senču gudrību, jau ļoti labi zināja mūsu vecvecmāmiņas, tāpēc tam jāpievērš liela uzmanība un jākopj jau no vismazākā vecuma,” tā pauda Līga Reitere.

Pirmās nodarbības jau notikušas Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē Bitīte.

Jāatzīmē arī tas, ka nupat 11.janvārī Līgai Reiterei piešķirts Kultūras ministrijas augstais apbalvojums Latviskais mantojums.