Lai modernizētu Valsts prezidenta atlaišanas regulējumu, būtu jāievieš valsts augstākās amatpersonas impīčmenta procedūra, teikts Saeimas darba grupas Valsts prezidenta pilnvaru iespējamai paplašināšanai un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai atzinumā.

Pašlaik Satversmē noteikts, ka pēc ne mazāk kā 50 deputātu priekšlikuma Saeima slēgtā sēdē ar ne mazāk kā divu trešdaļu visu Saeimas locekļu balsu vairākumu var nolemt atlaist valsts augstāko amatpersonu. Darba grupas ieskatā valsts pamatlikumā noteiktais Valsts prezidenta atlaišanas mehānisms ir pretrunā ar konstitūcijas citu noteikumu, ka Valsts prezidents par savu darbību politisku atbildību nenes.

Iespēja, ka Valsts prezidentu no amata var atlaist politisku iemeslu dēļ, mazina prezidenta neatkarību, kas savukārt devalvē šā institūta būtību, skaidro deputāti. Valsts prezidents nevar būt vienlaikus neitrāls arbitrs un Satversmes sargs, ja viņam jārēķinās ar necaurredzamu un politisku Saeimas balsojumu, norādīts atzinumā.

Darbā grupā strādājošie deputāti rosina no Satversmes svītrot tajā iekļauto noteikumu, ka prezidents politisku atbildību nenes, savukārt paredzēto atlaišanas procedūru papildināt ar tās ierosināšanas kārtību un iemesliem, kas var būt par pamatu prezidenta atlaišanai. Šie iemesli varētu būt, piemēram, Satversmes pārkāpums, būtisks likuma pārkāpums, Valsts prezidenta svinīgā solījuma laušana vai valsts nodevība.

Atlaišanas procedūrā jāiesaista Satversmes tiesa (ST), kurai būtu jāizvērtē apsūdzības pamatotība, pauž parlamentārieši. Pēc darba grupas ieskata attiecībā uz Valsts prezidenta impīčmenta procedūru Satversmē jānosaka, ka, ja prezidents ir izdarījis Satversmes vai cita likuma būtisku pārkāpumu, tad Saeima ar ne mazāk kā trīs piektdaļu visu Saeimas locekļu lēmumu sāk atlaišanas procedūru.

Parlamenta lēmumā par atlaišanas procedūras sākšanu tiktu norādīta prezidenta izdarītā pārkāpuma būtība un citi būtiski apstākļi. Pēc tam ST sniegtu atzinumu par to, vai Valsts prezidenta rīcība uzskatāma par Satversmes vai cita likuma būtisku pārkāpumu. Saeima pēc ST atzinuma ar ne mazāk kā divu trešdaļu visu Saeimas locekļu balsu vairākumu varētu nolemt atlaist Valsts prezidentu, teikts parlamentāriešu tālākai apspriešanai piedāvātajā konstitūcijas iespējamo izmaiņu redakcijā.

Darba grupa, kurā bija deleģēts viens pārstāvis no katras frakcijas, deputāta Ringolda Baloža (NSL) vadībā aprīlī noslēdza divu gadu darbu un apstiprināja oficiālu, apmēram 40 lappušu atzinumu, kurā ietverti attiecīgie secinājumi.

Par darba grupas atzinumu vēl būs jālemj Juridiskajai komisijai.

Autors: LETA / Foto: Edijs Pālens/LETA