Ar 8. jūliju Kuldīgas ielas daļā no Jēkaba ielas līdz Viduma ielai ir uzsākti būvdarbi ielas posmā no Viduma ielas līdz Ērgļu ielai, uz būvdarbu laiku slēdzot satiksmi šajā ceļa posmā, un paredzot piekļūšanu pie bērnudārza “Bitīte” un Gāliņciema bibliotēkas no Jēkaba ielas puses.    

Kuldīgas ielas posma no Viduma ielas līdz Ērgļu ielai pārbūves laikā PSIA “Ventspils reiss” maršruti Nr.4 “Siguldas iela – Selga”, Nr.4A “Centrs – Selga” un Nr.9 “Ventspils – Vārve” kursēs pa iepriekš noteikto apbraucamo maršrutu Viduma iela – Stārķu iela – Jēkaba iela un tālāk pa esošo maršrutu. Sabiedriskā transporta pieturvieta pie PII “Bitīte” ir pārcelta pie Viduma ielas.

Kā jau iepriekš ziņojām, 2024. gada 8. aprīlī tika atsākta Kuldīgas ielas pārbūves otrā kārta, būvdarbus paredzot veikt pa posmiem, pirmais posms – no Jēkaba ielas līdz autobusu pieturvietai, šķērsojot vienu iebrauktuvi uz PII “Bitīte”, otrais posms – no Viduma ielas līdz Ērgļu ielai.

Kuldīgas ielas posmam no Jēkaba ielas līdz Viduma ielai pārbūves laikā tiks veikti sekojoši darbi:

  • Brauktuves asfalta seguma un esošās ietves demontāža;
  • Izbūvēta jauna betona bruģakmens seguma brauktuve;
  • Izbūvēts apvienotais gājēju un velobraucēju celiņš bruģakmens segumā;
  • Ierīkota gājēju pāreja Kuldīgas ielas šķērsojumā pie Ērgļu ielas;
  • Atjaunota sabiedriskā transporta pieturvieta cilvēkiem ar redzes traucējumiem, ar iekāpšanu un izkāpšanu no sabiedriskā transporta iepretim Gāliņciema bibliotēkai;
  • Tiks izbūvētas vadjoslas, vadlīnijas ietvē nokļūšanai līdz gājēju pārejai Kuldīgas ielas šķērsojumā iepretim  Gāliņciema bibliotēkai cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Būvdarbu veicējs SIA “VIA” Kuldīgas ielas pārbūvi paredz veikt 2024. gada augustā. Būvuzraudzību objektā nodrošina SIA “Būves birojs”.

Ceļu satiksmes dalībnieki aicinām ievērot izvietotās ceļa zīmes un noteiktos satiksmes ierobežojumus.

 

8.07.2024. / Autors: Ventspils Komunālā pārvalde / Foto: Ventspils Komunālās pārvaldes arhīvs