Lai iestājoties siltākam laikam, mazie ventspilnieki varētu droši rotaļāties savos iecienītākajos rotaļu laukumos, šogad februārī un martā tiks veikta visu rotaļu iekārtu pārbaude, ko veiks sertificēts eksperts.

Tiks pārbaudītas rotaļu iekārtas abās bērnu pilsētiņās, kā arī rotaļu iekārtas bērnu rotaļu laukumos daudzdzīvokļu māju pagalmos, parkos un skvēros. Par katru pārbaudīto rotaļu iekārtu tiks veikts atzinums, un par rotaļām pilnīgi drošu un sertificētu rotaļu iekārtu liecinās speciāla uzlīme uz tās.

Pašvaldības iestāde Komunālā pārvalde speciālisti arī paši regulāri veic bērnu rotaļu laukumu un tajos uzstādīto iekārtu un elementu pārbaudes, veic dažādus profilaktiskos un remonta darbus, bet vismaz vienu reizi gadā tiek veikta šāda kompleksa pārbaude, ko veic sertificēts eksperts.

Nereti mazajiem ķipariem, aizrautīgi rotaļājoties, gadās paklupt, taču sasišanās risku mazina daudzos rotaļu laukumos ieklātais speciālais gumijas segums. Tomēr aicinām vecākus uzraudzīt mazo delveru izdarības un atgādināt atvasēm, ka jārotaļājas ir prātīgi, jo drošība ir pirmajā vietā.

Pēc pērn īstenotās vērienīgās daudzdzīvokļu iekšpagalmu labiekārtošanas programmas, kuras ietvaros tika izbūvēti četri jauni rotaļu laukumi, kopā Ventspilī jau ir 36 rotaļu laukumi un divas bērnu pilsētiņas.