Sociālais dienests atzīmēs sociālā darba dienu

1242

Otrdien, 15.martā, Ventspils pilsētas Sociālais dienests atzīmēs Vispasaules sociālā darba dienu, tādējādi akcentējot sociālā daba nozīmi un sniegto ieguldījumu pilsētas iedzīvotāju labklājības celšanā.

Ik gadu Vispasaules sociālā darba diena tiek atzīmēta marta trešajā otrdienā, un šogad to atzīmēs arī visi Ventspils pilsētas Sociālā dienesta darbinieki. Atzīmēšanas pasākumā piedalīsies arī Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Ošenieks, Ventspils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas locekle Buņķe, kā arī Sociālā dienesta sadarbības partneru pārstāvji no nevalstiskām organizācijām, kas nodrošina sociālo pakalpojumu sniegšanu Ventspils iedzīvotājiem, tas ir, no krīzes centra ģimenēm ar bērniem Paspārne, atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām Cimdiņš, biedrības Latvijas Sarkanais Krusts, biedrības Latvijas Samariešu apvienība, kā arī Nodibinājuma Daudzfunkcionālais centrs ģimenei, jaunatnei, sabiedrībai Spēkuguns.

2016.gada Vispasaules sociālā darba dienas moto ir: Sociālie darbinieki par nedalītu cilvēcību.