Tuvojoties jaunajam 2023./2024. mācību gadam, Ventspils Sociālais dienests no 1. augusta līdz 28. septembrim pieņems iesniegumus pabalstu izmaksai mācību līdzekļu iegādei.

Pabalstu 40 eiro apmērā mācību līdzekļu iegādei, uzsākot mācību gadu, piešķir vienu reizi gadā. Šo pabalstu var saņemt izglītojamie no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuri mācās vispārējās izglītības iestādē vai profesionālās vidējās izglītības iestādē.

Savukārt pabalstu 35 eiro apmērā var saņemt to trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību bērni, kuri  apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.

Bāreņiem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām tiek piešķirts naudas pabalsts apmērā no 75 līdz 150 eiro, atkarībā no tā, kādā izglītības iestādē pabalsta saņēmējs mācās:

  • pirmsskolas izglītības iestādē – 75 eiro
  • vispārējās izglītības iestādē – 75 eiro,
  • profesionālās vidējās izglītības iestādē – 75 eiro,
  • studijas akadēmiskajā izglītībā – 150 eiro.

Bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni pēc pilngadības sasniegšanas, kuriem ir trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, pabalstu var saņemt arī tad, ja studē augstskolā līdz pat 24 gadu vecuma (ieskaitot) sasniegšanai.

Šajā gadā pašvaldības budžetā šim mērķim ir paredzēti vairāk kā 8 tūkstoši eiro.

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām un citiem jaunumiem Ventspils valstspilsētas iedzīvotāji var saņemt Ventspils Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, tālr. 63601210 vai Ventspils Sociālā dienesta Pārventas filiālē, Talsu ielā 39, tālr. 63663001, kā arī pašvaldības mājas lapā https://www.ventspils.lv un Ventspils Sociālā dienesta mājas lapā https://labklajiba.ventspils.lv un sociālo tīklu “Facebook” lapā.

 

3.08.2023. / Autors: Sociālais dienests / Foto: Sociālais dienests