28. aprīlī plkst. 14.00 teātra namā “Jūras vārti” notiks repertuāra pārbaudes skate, kurā piedalīsies gan Ventspils pilsētas, gan arī Ventspils novada tautas deju kolektīvi.

Skatē piedalīsies Ventspils Kultūras centra kolektīvi – deju ansambļa “Liedags” vidējās paaudzes un jauniešu deju kolektīvi, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kurzeme”, senioru deju kolektīvs “SenKurzeme”, Ventspils Kultūras centra un Ventspils Augstskolas jauniešu deju kolektīvs “Strautuguns” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Strautuguns”, kā arī kolektīvi no Ventspils novada – Tārgales pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Tārgale”, Vārves pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vāruve”, Usmas tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Usma”, Ances Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ance” un Ances kultūras nama senioru deju kolektīvs.

Ieeja skates koncertā bez maksas.

 

26.04.2024. / Autors: Ventspils Kultūras centrs / Foto: Ventspils hronikas arhīvs