Usmas ezerā noteikts striktāks zvejas limits – valdības atbalstītie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos paredz, ka šajā ezerā tiek ievērojami samazināts zivju tīklu limits.

Noteikumu projekts paredz samazināt zivju tīklu limitu Usmas ezerā par 3000 metriem līdz 10 080 metriem, ņemot vērā pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR atzinumā norādīto, ka ir jāņem vērā Ventspils novada pašvaldības vēlme mazināt pašpatēriņa zvejas iespējas Usmas ezerā, lai atbalstītu tā izmantošanu rekreācijas nolūkos.

Izmaiņas noteikumos sagatavotas pēc Ventspils novada pašvaldības ierosinājumiem un zinātniskā institūta BIOR atzinumiem par priekšlikumiem zvejas limitu izmaiņām iekšējos ūdeņos.

Jaunos zvejas limitus piemēros no 2019.gada 1.janvāra.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA