Ventspils pilsētā arī šonedēļ turpināsies ūdens skaitītāju rādījumu pārbaudes tajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kur starpība starp iedzīvotāju deklarētajiem ūdens patēriņa rādījumiem un mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumiem ir lielāka par 20%, informē Ventspils nekustamie īpašumi

Otrdien, 16.janvārī, pārbaudes notiks Celtnieku ielā 10. Ceturtdien, 18.janvārī, pārbaudes veiks Lielajā prospektā 42, Sarkanmuižas dambī 7 un Sarkanmuižas dambī 18. Pārbaudes notiks laikā no 18 līdz 20 pirmajās divās adresēs. Sarkanmuižas dambja mājās atkārtota ūdens skaitītāju rādījumu parbaude tajos dzīvokļos, kuros iepriekš nebija iespējams salīdzināt ūdens skaitītāju rādījumus. Te pārbaudes notiks laikā no attiecīgi plkst. 18 līdz 20 un no 16 līdz 20.

Trešdien, 13.decembrī, pārbaudes veiks Lielajā prospektā 40,  Lielā ielā 15, Saules ielā 2 un Sanatorijas ielā 34. Tiesa, šajos namos veiks pārbaudes tikai tajos dzīvokļos, kuros iepriekš nebija iespējams salīdzināt ūdens skaitītāju rādījumus.

Par ūdens patēriņa starpības sadales kritērijiem ir lēmuši mājas kopsapulcē, atrunājot to pakalpojumu līgumā. Līdz ar to patēriņa starpība, kas rodas starp mājas kopējā aukstā un karstā ūdens patēriņa un iedzīvotāju deklarētajiem patēriņa rādījumiem, primāri tiek sadalīta tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuru dzīvokļos nav uzstādīti skaitītāji, kuri liedz piekļuvi veikt individuālā skaitītāja pārbaudi, kuru skaitītāji ir bojāti, nav noplombēti, plombējums ir bojāts, skaitītāji nav verificēti, vai kuri nav iesnieguši skaitītāju rādījumus trīs mēnešus pēc kārtas. Ja šādu dzīvokļu mājā nav, tad ūdens patēriņa starpība tiek sadalīta proporcionāli dzīvokļu skaitam. Ja patēriņa starpība starp mājas ievada skaitītāja rādījumiem un dzīvokļos uzstādīto skaitītāju rādījumiem pārsniedz 20%, tad mājas pārvaldnieks veic pārbaudes, lai noskaidrotu šādas starpības rašanās iemeslus.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA