Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētie kopbudžeta ieņēmumi 2018.gada četros mēnešos ir 2,87 miljardi eiro jeb 99,2% no plānotā apjoma, liecina VID informācija.

Četru mēnešu kopbudžeta ieņēmumi ir par 0,23 miljardiem eiro jeb 8,9% vairāk nekā 2017.gada četros mēnešos.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2018.gada četros mēnešos izpildīts par 99,7%, iekasējot 1,354 miljardus eiro. Ieņēmumu plāns četros mēnešos paredzēja iekasēt 1,358 miljardus eiro, tādējādi plāns nav izpildīts par 3,985 miljoniem eiro jeb 0,3%.

Ieņēmumi no uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) četros mēnešos bija 149,78 miljoni eiro, kas ir 103,8% no plānotā. Plāns paredzēja iekasēt 144,27 miljonus eiro.

VID informē, ka 2018.gada aprīlī būtiski palielinājušies UIN ieņēmumi. Šī gada četros mēnešos UIN ieņēmumi, salīdzinot ar 2017.gada četriem mēnešiem, palielinājušies par 13,72 miljoniem eiro jeb 10,1%, tādējādi nodrošinot plāna izpildi.

Akcīzes nodokļa ieņēmumi šā gada četros mēnešos bija 306,21 miljons eiro jeb 100,2% no plānotā. Plāns paredzēja akcīzes nodoklī iekasēt 305,52 miljonus eiro.

Akcīzes nodokļa ieņēmumi 2018.gada četros mēnešos, salīdzinot ar 2017.gada četriem mēnešiem, palielinājušies par 33,31 miljoniem eiro jeb 12,2%. Akcīzes nodokļa ieņēmumos 2018.gada četros mēnešos 53,8% ir ieņēmumi par naftas produktiem. Salīdzinot ar 2017.gada četriem mēnešiem, tie ir palielinājušies par 17,69 miljoniem eiro jeb 12,0%. To VID skaidro gan ar patēriņa pieaugumu, gan nodokļa likmes palielināšanu gandrīz visiem ar akcīzes nodokli apliekamiem naftas produktiem.

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumi četros mēnešos veidoja 719,515 miljonus eiro, kas ir 96,5% no plānotā apmēra. Plāns paredzēja 745,76 miljonu eiro ieņēmumus.

PVN ieņēmumi 2018.gada četros mēnešos, salīdzinot ar 2017.gada četriem mēnešiem, ir palielinājušies par 54,92 miljoniem eiro jeb 8,3% (pagājušā gadā pieaugums bija 7,7%). No PVN 2018.gada četros mēnešos atmaksāti 313,06 miljoni eiro, kas ir par 9,12 miljoniem eiro jeb 3% vairāk nekā 2017.gada attiecīgajā periodā. Lielākais atmaksātās summas pieaugums ir nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids saistīts ar tirdzniecību un automobiļu vai motociklu remontu.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (ieskaitot pašvaldību pamatbudžetu) ieņēmumu plāns četros mēnešos izpildīts 97,1% apmērā, iekasējot 506,29 miljonus eiro, kamēr nodokļu ieņēmumu plāns paredzēja iekasēt 521,4 miljonus eiro.

Ieviešot diferencēto neapliekamo minimumu, būtiski palielinājies no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksāto summu apmērs un 2018.gada četros mēnešos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksāti 74,31 miljoni eiro, kas ir par 26,1 miljonu eiro jeb 54,1% vairāk nekā 2017.gada četros mēnešos. Straujais atmaksu palielinājums ietekmēja iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus un tie, salīdzinot ar 2017.gada četriem mēnešiem, ir samazinājušies par 8,06 miljoniem eiro jeb 1,6%, negatīvi ietekmējot ieņēmumu plāna izpildi.

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas četros mēnešos iekasētas 99,5% apmērā no plānotā jeb 991,67 miljoni eiro. Ieņēmumu plāns paredzēja iekasēt 996,95 miljonus eiro.

Lai gan valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieņēmumi 2018.gada četros mēnešos, salīdzinot ar 2017.gada četriem mēnešiem, palielinājušies par 117,72 miljoniem eiro jeb 13,5% (pagājušā gadā pieaugums bija 9,6%), tomēr tie par 5,28 miljoniem eiro jeb 0,5% atpaliek no 2018.gada četru mēnešu ieņēmumu plāna.

VID atzīmē, ka darba devēju šī gada pirmajos četros mēnešos sniegtā informācija par darba ņēmēju ienākumiem liecina, ka vidējie darba ienākumi vienam nodarbinātajam mēnesī palielinājušies par 8,7%, kā arī ir palielinājies vidējais darba ņēmēju skaits.

VID administrēto kopbudžeta ieņēmumu plāns 2018.gadam paredz 9,287 miljardu eiro ieņēmumus, kas ir par 7,7% vairāk nekā 2017.gadā. Ieņēmumu plāns četros mēnešos paredzēja iekasēt 2,893 miljardus eiro.

VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi 2017.gadā bija 8,62 miljardi eiro, kas ir par 0,6 miljardiem eiro jeb 7,5% vairāk nekā 2016.gadā. Tādējādi VID administrēto kopbudžeta ieņēmumu plāns 2017.gadam tika izpildīts 101,1% apmērā.

Autors: Ventspilnieks/LETA / Foto: LETA