Var iesniegt piedāvājumus mūzikas vidusskolas būvniecības konkursā

1192

Ventspils pašvaldības iestāde Komunālā pārvalde ir izsludinājusi jaunu iepirkuma konkursu par Ventspils Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju būvniecību Ventspils Lielajā laukumā, jo iepriekšējā iepirkuma procedūra tika pārtraukta. Piedāvājumus būvniecības konkursā var iesniegt līdz 15.augustam.

Savukārt iepirkumam par būvuzraudzības veikšanu mūzikas skolas un koncertzāles projektam piedāvājumus var iesniegt līdz 12.augustam.

Iepirkumi par būvuzraudzību un būvniecību tika pārsludināti sakarā ar izmaiņām tehniskajās specifikācijās.

Būvniecības iepirkums paredz ar uzvarētāju slēgt līgumu par mūzikas skolas ar koncertzāles funkciju būvniecību atbilstoši būvprojektam. Kopējā aptuvenā jaunbūvējamās ēkas platība ir 8000 kvadrātmetru.

Piedāvājuma izvēles kritērijs būs zemākā cena. Saskaņā ar nolikumu konkursā var piedalīties pretendenti, kuru vidējais gada finanšu neto apgrozījums būvniecībā pēdējos trīs gados ir ne mazāks kā 40 miljoni eiro. Iepriekš izsludinātajā būvniecības iepirkuma konkursā, kas tik pārtraukts, šis pretendenta apgrozījuma kritērijs bija noteikts augstāks – 45 miljonu eiro apmērā.

Ventspils dome ir arī iesniegusi projekta pieteikumu par zema enerģijas patēriņa Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas ar koncertzāles funkciju būvniecību Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē, konkursā pretendējot uz emisijas kvotu finansējumu šim projektam.

Ventspils Mūzikas vidusskolai nav pašai savu pastāvīgu, profesionālajai darbībai piemērotu telpu kopš 2014.gada sākuma, kad tā pārtrauca darbību bīstamā stāvoklī esošajās ēkās Ventspils vecpilsētā. Kopš tā laikā mācību process tiek organizēts vairākās pagaidu telpās dažādās vietās pilsētā. Telpu jautājumu iecerēts atrisināt, Ventspils Lielā laukuma dienvidu pusē uzbūvējot jaunu mūzikas skolas ēku ar koncertzāles funkciju.

Ventspils Mūzikas vidusskolas un koncertzāles ēkas projekta otro kārtu plānots pabeigt līdz 2018.gada 1.novembrim, liecina 26.aprīlī valdībā izskatītais informatīvais ziņojums.

Aplēses liecina, ka Ventspils Mūzikas vidusskolas attīstības projekta kopējās izmaksas būs 35 383 008 eiro, no tā 12 655 888 eiro plānots kā valsts finansējums un Eiropas Savienības fondu finansējums, bet 22 727 121 eiro – pašvaldības finansējums un pašvaldības piesaistītais ārējais finansējums.