Ventspils Kultūras centra izsludinātajā pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa pirmajā kārtā iespējams iesniegt pieteikumus. To iespējams paveikt līdz 17.janvārim, informē Kultūras centra pārstāve Gita Mārtiņsone.

Paredzamā līgumu izpildes vieta un laiks ir Ventspils pilsēta līdz 2020.gada 31.maijam.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils pilsētas jauniešu aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību.

Pretendēt uz konkursa finansējumu var jebkura juridiska persona, kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.

Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500 eiro, pie nosacījuma, ka pretendents nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajam projektam ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay