Ņemot vērā silto, pat karsto laiku un to, ka ventspilnieki un pilsētas viesi steidzas izmantot pilsētas peldvietas, ir veikti peldūdens kvalitātes testi iecienītākajās atpūtas vietās. 

Apsekotas tika peldvietas Ventā Graudu ielas galā, Gāliņciemā Ābolu ielas galā un Dokupē pie ietekas Ventā.  Vienam no mikrobioloģiskajiem rādītājiem  – koliformu baktērijām Escherichia coli tika veikta analīze.  Ja tiek konstatēta šo baktēriju esamība, tas liecina par cilvēka veselībai kaitīgo mikroorganismu piesārņojumu ūdenī.  Escherichia coli parasti atrodama cilvēku un siltasiņu dzīvnieku zarnu traktā. Lielākā daļa zarnu nūjiņas paveidu nav kaitīgi, bet ir arī tādi, kas var izraisīt  saindēšanos, ja  ūdens tiek lietots dzeršanai.  Robežlielums, kas noteikts normatīvajos aktos, ir 1000 KVV (koloniju veidojošās vienības 100 ml ūdens). Ūdens paraugos šis rādītājs svārstījās no 6 KVV/100ml Dokupes  peldvietā līdz 240 KVV/100ml Graudu ielas galā. Ventā Ābolu ielas galā tas bija 5KVV/100ml.

Katrs peldētājs pats uzņemas atbildību par savu drošību un peldēšanās nekaitīgumu veselībai, jo šīs trīs minētās peldvietas nav oficiālas. Plānots peldūdeņus analizēt atkārtoti un noteikt arī citus rādītājus.

Ventspils pilsētas pludmale, Staldzenes pludmale un Būšnieku ezera peldvieta ir oficiālās peldvietas, tādēļ tajās reizi mēnesī peldūdens kvalitāti pārbauda Veselības inspekcija.  Ventspils pilsētas  Zilā karoga pludmalē ūdens analīzes tiek veiktas katru nedēļu. Ar rezultātiem jebkurš interesents var iepazīties  pludmales stendā un portālā. https://www.ventspils.lv/lat/par_ventspili/vide_ventspili/zila_karoga_pludmale/peldudens_kvalitate/ .

2.07.2020. / Autors:Ventspilnieks.lv / Foto:Ventspilnieks.lv arhīvs