Slimību profilakses un kontroles centrs š.g. 24. martā publicējis informāciju, ka Ventspilī pēdējo 14 dienu kumulatīvās saslimstības ar Covid-19 rādītājs ir 147 uz 100 000 iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka Ventspilī atbilstoši valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem no 29. marta var atsākt mācību procesu klātienē 1.–4. klasēm, kā arī ir iespēja organizēt pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpēs formālās un neformālās izglītības programmas klātienē ārtelpās.

Mācību procesā stingri tiks ievēroti visi valstī ieviestie piesardzības un drošības pasākumi Covid-19 infekcijas ierobežošanai. Klātienes nodarbībās telpās 1.–4. klašu skolēniem un skolotājiem būs jāizmanto mutes un deguna aizsegi, kā arī jāievēro distancēšanās mācību procesā un klašu nepārklāšanās starpbrīžos. Turklāt, atsākot mācības klātienē, katru nedēļu tiks organizēta skolās nodarbināto personu Covid-19 testēšana.

Par mācību procesa organizēšanu klātienē 1.–4. klasēm un par formālajām un neformālajām nodarbībām klātienē ārtelpās pārējās klašu grupās, kā arī par visiem drošības pasākumiem katra izglītības iestāde informēs skolēnus un vecākus E-klases sistēmā.

 

25.03.2021. / Autors: Ventspils Izglītības pārvalde / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs