Ventspilī zaļo inovāciju centra izveidē investēs 5 mlj. eiro

1356

Ventspils pilsētas domes piektdienas, 11.marta, domes sēdē tika pieņemts lēmums sadarbībā ar Cēsu novada domi sagatavot projekta pieteikumu Eiropas Savienības Pilsētu inovatīvo darbību programmā projektu konkursa aktivitātē Enerģētikas pārkārtošana. Projekta mērķis ir nelielās Eiropas pilsētās radīt platformu, kas nodrošinās infrastruktūru, jaunrades un līdzdarbošanās iespējas, kā arī zināšanas pilsētas iedzīvotājiem, lai uzsāktu uzņēmējdarbību vai radītu inovācijas vides un enerģētikas pārkārtošanas jomā.

Lai mazinātu atkarību no fosilajiem un videi nedraudzīgajiem kurināmā veidiem, Ventspils pilsētas pašvaldība ir paveikusi daudz – rekonstruēta siltuma ražošana un sadale uzņēmumā Ventspils Siltums, renovētas un siltinātas daudzas ēkas, tā samazinot gan kaitīgo izmešu daudzumu gaisā, gan maksājumus, kas par apkuri ir jāmaksā šo ēku iedzīvotājiem. Nu pienācis laiks iegūto pieredzi vērst plašāk.

Projekta ietvaros Ventspilī plānots izveidot jaunrades un iedzīvotāju līdzdarbošanās infrastruktūru, kas ietvers ēku un teritorijas Tirgus ielā 5 un 7, Ventspilī sakārtošanu, un tajā izbūvēt atvērtā veida darbnīcu Zinātnes centram un iedzīvotājiem, grafiskā dizaina mācību centru un radošo biznesa inkubatoru – kopdarba vietu speciālistiem dažādās, ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, elektroniku un grafisko dizainu saistītās jomās.

Projekta plānotais kopējais maksimālais apjoms ir 5 miljoni eiro, no tā Ventspils pilsētas budžets plānots 2,5 miljoni eiro, no kuriem Eiropas Savienības programma līdzfinansēs 80%. Ja projekts tiks apstiprināts, tā realizāciju plānots uzsākt šā gada beigās, plānotais projekta realizācijas ilgums ir 36 mēneši.