Ventspils augstskolā notiks starptautiskā valodu konference

1377

Trīs dienas laikā no 8. līdz 10.septembrim Ventspils augstskolas (VeA) Tulkošanas studiju fakultāte (TSF) sadarbībā ar Latvijas Universitāti organizēs starptautisko konferenci Valodu kontakti un kontrasti III. Konferences sēdes Ventspils augstskolā notiks 9. un 10.septembrī. Zinātniskā un starpkultūru komunikācijas darbība akadēmiskajā vidē ir nesaraujami saistīta ar studiju procesu un augstskolas zinātniskās domas apmaiņu.

Konferencē paredzēta sekcija tulkošanas jautājumiem, par kuriem tiks referēts Ventspils Augstskolā. Konferences zinātniskajā komitejā, ko vada profesors Dr. philol. Igors Koškins, aktīvi līdzdarbojas arī VeA TSF docētāji – asoc.prof. Dr. philol. Dzintra Lele-Rozentāle, doc. Dr. philol. Tatjana Stoikova, doc. Dr. philol. Agnese Dubova, doc. Dr. philol. Guntars Dreijers.

Šajā konferencē uzstāsies TSF docētāji – profesors Juris Baldunčiks, lektore Nataļja Malošonoka, lektore Diāna Neimane, lektors Jānis Veckrācis, docents Guntars Dreijers, docente Agnese Dubova, asociētā profesore Dzintra Lele-Rozentāle, docente Tatjana Stoikova, kā arī VeA un LiepU kopējās doktorantūras valodniecības studiju programmas doktoranti.

Konferences laikā plānots pārrunāt sadarbības iespējas ar dažādu valstu un mācību iestāžu zinātniekiem.