Ventspils augstskola izstrādājusi jaunu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu, kurā varēs apgūt programmēšanas speciālista profesiju. Pirmos studentus plānots uzņemt jau šovasar, informē augstskola.

Mācīgu iestāde stāsta, ka šāda programma izveidota mērķtiecīgas esošo studiju programmu izpētes rezultātā un pēc rūpīga industrijas pieprasījuma izpētes, kā arī cieši sadarbojoties ar darba devējiem. Jaunas studiju programmas nepieciešamību pamato programmētāju trūkums un studentu vēlme ātri iesaistīties darba tirgū.

Augstskola plāno studentus jaunajā programmā uzņemt jau šajā mācību gadā, jo šobrīd ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti programmas licencēšanai.

Studiju programmas ilgums būs divi gadi un šajā īsajā periodā mērķtiecīgi tiks sagatavoti programmētāji industrijas vajadzībām. Studiju programmā galvenais uzsvars tiks likts uz programmēšanas prasmēm, par pamatu programmēšanas prasmju apguvei izmantojot programmēšanas valodas Java un Python.

Pēc studiju programmas apguves jaunajiem speciālistiem tiks piešķirta kvalifikācija – programmētājs, kas atbilst ceturtās profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Ventspils augstskola