Ventspils Augstskolas un elektronikas uzņēmuma Hansa Matrix pārstāvji tikās, lai stiprinātu jau esošo sadarbību un pārrunātu nākotnes iespējas. Šī sadarbība ir veiksmīgs piemērs tam, kā augstskola un uzņēmums var cieši sadarboties, lai veicinātu izglītības un uzņēmējdarbības attīstību reģionā.

Uzņēmums Hansa Matrix jau līdz šim ir aktīvi iesaistījies Ventspils Augstskolas studiju procesā, īstenojot studiju kursu Hansa Matrix rūpnīcā. Šī sadarbība ļauj studentiem iegūt praktisku pieredzi un pielietot savas zināšanas, strādājot uzņēmumā pie īstiem projektiem un iekārtām, risinot dažādus uzdevumus.

Tikšanās laikā tika apspriestas vairākas nākotnes iespējas, ieskaitot dažādu inovatīvu projektu kopīgu īstenošanu, kas varētu būt noderīgi gan uzņēmumam, gan augstskolai. Šāda sadarbība ietver zinātnisko pētniecību, produktu attīstību un jaunāko tehnoloģiju kopīgu apgūšanu un ieviešanu gan studiju procesā, gan uzņēmumā.

Hansa Matrix ir arī ilglaicīgi atbalstījis Ventspils Augstskolas studentus, piešķirot tiem stipendijas un piedāvājot iespēju praktiski pilnveidot savas prasmes uzņēmumā. Šādi uzņēmums piesaista labākos augstskolas studentus un sagatavo tos darba tirgum elektronikas nozarē. Jāatzīmē arī, ka daudzi uzņēmuma darbinieki ir Ventspils Augstskolas absolventi.

Abas puses pauda gandarījumu par esošo sadarbību un apņēmās turpināt darbu pie kopīgu mērķu un projektu īstenošanas. Šī sadarbība ir labs piemērs tam, kā uzņēmums un izglītības iestāde var cieši sadarboties, lai veicinātu reģionālo attīstību un nodrošinātu nākotnes iespējas jauniešiem, kā arī piesaistītu augsti kvalificētu darbaspēku uzņēmumiem reģionā.

 

18.09.2023. / Autors: Ventspils Augstskola / Foto: Ventspils Augstskola