Ventspils dome pievienojas Nacionālajam veselīgo pašvaldību tīklam

1341

Ventspils pilsētas dome vienbalsīgi nolēmusi pievienoties Nacionālajam veselīgo pašvaldību tīklam, ko saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas noteiktajiem principiem veido Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs.

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī.

Paredzēts arī, ka tieši Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā iesaistītajām pašvaldībām būs lielāka iespēja saņemt ES finansējumu iedzīvotāju veselības veicināšanas projektiem tajā skaitā veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, reproduktīvās, garīgās, mutes veselības jomā, kā arī atkarību mazināšanā.

Dalība tīklā ir brīvprātīga un bezmaksas. Šobrīd Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā darbojas 40 pašvaldības.