SIA Ventspils nafta termināls trešo gadu pēc kārtas atzīts par labāko darba devēju Kurzemē, gan arī par labāko darba devēju Kurzemē. 

“Ik dienu mēs iesaistām darbiniekus lēmumu pieņemšanā, atbalstām viņu ideju realizāciju, nodrošinām izaugsmes iespējas un rūpējāmies par viņu ģimenēm. Šis apbalvojums ir apliecinājums tam, ka mēs ejam pareizajā virzienā, un arī turpmāk mēs īstenosim arvien jaunus pasākumus darbinieku labsajūtas uzlabošanai,” uzsver VNT komunikācijas projektu vadītāja Janīna Biteniece. Par galvenajiem iemesliem vēlmei strādāt VNT, respondenti norādījuši motivējošo atalgojumu un papildu labumus (31%), uzņēmuma labu reputāciju (22%) un labas karjeras izaugsmes iespējas (18%).

Domājot par uzņēmuma darbiniekiem, pastāvīgi veikti vairāki pasākumi darba vides uzlabošanai, piemēram, iegādāti speciāli industriālie velosipēdi ērtai ceļošanai uzņēmuma 100 hektāru teritorijā, ierīkotas vietas pusdienu un sapulču vadīšanai svaigā gaisā. Regulāri tiek rīkotas apmācības atbilstoši darbinieku profesijām, pieredzes apmaiņas braucieni un komandu saliedēšanas pasākumi. VNT iegulda arī Ventspils pilsētas attīstībā, kurā dzīvo VNT darbinieku ģimenes. Pagājušajā gadā tika atbalstīti vairāki pilsētas mērogā svarīgi pasākumi, piemēram, iegādāts aprīkojums Ziemeļkurzemes reģionālajai slimnīcai un dažādos veidos atbalstītas skolas, kurās mācās darbinieku bērni.