Ventspils novada domes sēdē apstiprināts pašvaldības 2020. gada budžets, kas paredz plānotos ieņēmumus 15,70 miljonu eiro apmērā, bet izdevumu sadaļu – 17,73 miljonu eiro apmērā, pavēstīja Ventspils novada pašvaldības pārstāve Marlena Zvaigzne.

Saskaņā ar lēmumprojektu, Ventspils novada pašvaldības kopējie ieņēmumi šoogad varētu būt 15,70 miljoni eiro. Kopējie izdevumi normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanai, tostarp pašvaldības iestāžu un struktūrvienību uzturēšanai, novada teritorijas labiekārtošanai un sociālo funkciju veikšanai ieplānoti 17,73 miljoni eiro, aizdevumu pamatsummas dzēšanai – 1,69 miljoni eiro, pašvaldības kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai – 0,16 miljoni eiro.

Zvaigzne skaidroja, ka starpību starp izdevumiem un ieņēmumiem sedz 2020. gada budžeta atlikums – 3,33 miljoni eiro, plānotie aizņēmumi – 0,55 miljoni eiro.

Kā praktiski jebkurai pašvaldībai, arī Ventspils novadā galvenais ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis. No tā šī gada budžetā plānots saņemt 5,94 miljonus eiro.

Otrs lielākais pašvaldības nodokļu ieņēmumu avots ir nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, 2020. gadā plānots ieņemt 1,26 miljonus eiro. Lielāko īpatsvaru kopējos šī nodokļa ieņēmumos veido nodoklis par zemi – 87%, savukārt nodoklis par ēkām un būvēm veido 9%, bet mājokļa nodokli plānots iekasēt 4% apmērā.

Nodokļa likmes 2020. gadā saglabātas esošajā apmērā – tāpat kā visi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.

Budžeta lielāko izdevumu daļu – 6,20 miljonus eiro jeb 35% no kopējiem izdevumiem – paredzēts izmantot izglītības nozarei, 20% jeb 3,53 miljonus eiro – teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai.

Lielākie ieguldījumi šogad kopā ar piesaistīto Eiropas Savienības finansējumu būs dzīvojamās ēkas Rūpnīca ielā 6 Ugāles pagastā dzīvokļu pārbūvei, pielāgojot tos personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī zivju ceļa izbūvei Jūrkalnes pagasta Rīvas upē, Zlēku pagasta centra labiekārtošanai un Ances ciema sporta laukuma labiekārtošanai.

Lielākie ieguldījumi no pašvaldības budžeta tiks atvēlēti Usmas ciema centra labiekārtošanai, Ugāles tautas nama Gaisma rekonstrukcijas uzsākšanai, Ugāles vidusskolas aktu zāles remontam, Piltenes pirmskolas izglītības iestādes ēkas fasādes atjaunošanai, bērnu rotaļu laukumu sakārtošanai Ugālē, Ancē, Tārgalē un Ventavā, kā arī pašvaldības ēkas Mežrūpnieki fasādes atjaunošanai Ugālē.

16.01.2020 / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Unsplash.com