Ventspils novada domes deputāti ārkārtas sēdē vienojušies par ārkārtējas situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā novadā.

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem šā gada oktobra pirmajā dekādē nokrišņu daudzums Ventspils novada Vičakos sasniedzis 123,1 milimetrus, kas divas reizes pārsniedzis mēneša normu jeb 460 % no pirmās dekādes normas, tādēļ pilnīgi vai daļēji appludinātas lielas lauksaimniecības zemju platības. Ventspils novada pašvaldībā saņemti novada lauksaimnieku iesniegumi ar lūgumu izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā. Atbilstoši apkopotajai informācijai plūdi skāruši lielāko daļu no 49 368,5 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībām, tādēļ izveidojusies kritiska situācija, plūdu skartajās teritorijās lauksaimniecības uzņēmumiem radušies nepārvaramas varas apstākļi.

Tādējādi domes deputāti uzskata, ka ir iemesls lūgt valsts atbalstu grūtībās nonākušajiem lauksaimniekiem. Ņemot vērā iepriekš minēto un apstākli, ka lauksaimniecība ir viena no prioritārām nozarēm Ventspils novadā, deputāti lūdz Ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā Ventspils novada administratīvajā teritorijā, paredzot noteiktā režīma darbības ietekmi lauksaimniecības uzņēmumiem vismaz 12 mēnešus, kā arī sniegt finansiālu atbalstu novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem, lai daļēji kompensētu zaudējumus, kas radušies lauksaimniecības teritoriju ilgstošas applūšanas dēļ. Savukārt Zemkopības ministrijai izteikts lūgums īstenot uzņēmēju atbalsta pasākumus krīzes situācijas pārvarēšanai.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA