No 26.09.2022. līdz 30.09.2022. tiek pieņemti iesniegumi par balsošanu mājās.

DARBA LAIKS:
Pirmdien, 26. septembrī no plkst. 17.00 līdz 20.00;
Otrdien, 27. septembrī no plkst. 8.00 līdz 11.00;
Trešdien, 28. septembrī no plkst. 17.00 līdz 20.00;
Ceturtdien, 29. septembrī no plkst. 9.00 līdz 12.00;
Piektdien, 30. septembrī no plkst.10.00 līdz 16.00.

Balsi nodot glabāšanā varēs Ventspils novada Tārgales pagasta vēlēšanu iecirknī Nr. 946
pirmdien, 26. septembrī no plkst. 17.00 līdz 20.00;
ceturtdien, 29.septembrī, no plkst. 9.00 līdz 12.00;
piektdien, 30.septembrī, no plkst. 10.00 līdz 16.00.

SESTDIEN, 1. OKTOBRĪ VĒLĒŠANU DIENA no plkst. 7.00 līdz 20.00

Pagasts/ PILSĒTA Iecirkņa Nr. Adrese
Piltene 941. Lielā iela 28, Piltene, Ventspils novads
Ance 942. „Ausmas”, Ances pagasts, Ventspils novads
Jūrkalne 943. „Krasti”, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads
Pope 944. „Pagastmāja”, Popes pagasts, Ventspils novads
Puze 945. Puzes pagasta pārvalde,  Puzes pagasts, Ventspils novads
Tārgale 946. „Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads
Ugāle 947. „Pagastmāja”, Ugāles pagasts, Ventspils novads
Usma 948. „Auseklīši”, Usmas pagasts, Ventspils novads
Užava 949. Užavas pagasta pārvalde, Užavas pagasts, Ventspils novads
Vārve 950. “Sabiedriskais centrs”, Skolas iela 8, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads
Ziras 951. „Saulgrieži”, Ziru pagasts, Ventspils novads
Zlēkas 952. „Pūcītes”, Zlēku pagasts, Ventspils novads

 

26.09.2022. / Autors: ventspilsnovads.lv / Foto: ventspilsnovads.lv