Straujiem soļiem tuvojas 15. maijs – oficiālais peldsezonas sākums. Lai pludmale būtu gatava un varētu uzņemt visus apmeklētājus, nodrošinot Zilā karoga pludmalei atbilstošus apstākļus, ir uzsākta Ventspils pludmales sagatavošana peldsezonai.

Vasaras sezonā visi apmeklētāji uz pludmali ērti var nokļūt pa koka laipām. Lai tās uzstādītu, vispirms nepieciešams attīrīt pludmales ieejas no smiltīm, ko veic, izmantojot smagās tehnikas vienības (buldozeru, traktoru, bobkatu). Tieši smilšu attīrīšana ir vislaikietilpīgākais process, jo ziemas periodā, vējaino laika apstākļu ietekmē, dažviet ieejas ar smiltīm ir aizpūstas pat 3 metru augstumā. Attīrot ieejas, iegūtās smiltis tiek izmantotas lietderīgi. Smiltis nogādā uz atklātajiem pludmales volejbola laukumiem, uz atpūtas vietām pie Ventas Ābolu ielas galā un Graudu ielas galā, lai arī šīs peldvietas sagatavotu jaunajai sezonai.

Kad visas pludmales ieejas ir attīrītas un koku laipas uzstādītas, pludmalē uzsāk izvietot nepieciešamo aprīkojumu – atpūtas koka soliņus, velo turētājus, glābšanas aprīkojumu, dušas iekārtas, atkritumu urnas, sabiedriskās tualetes un citu inventāru, veicot inventāra atjaunošanas, pārkrāsošanas un sakārtošanas darbus. Zilā karoga pludmales teritorijā uzstādītas dažādas rotaļu iekārtas bērniem. Pirms peldsezonas sākuma tiek veikta visu iekārtu pārbaude un nepieciešamie remontdarbi. Tas viss nodrošina to, ka Ventspils Zilā karoga pludmales apmeklētāji vasaru varēs baudīt labiekārtotā jūras krastā – peldoties, sauļojoties, pastaigājoties un skrienot gar jūras krastu, sportojot, vērojot gan saullēktus, gan saulrietus. Pludmales aprīkojums apmeklētājiem ir pieejams bez maksas. Ar peldsezonas sākumu Ventspils pludmalē darbu sāks arī Ventspils pašvaldības policijas pludmales glābšanas dienests.

Ventspils pludmale ir pieejama arī cilvēkiem ar invaliditāti un ērta senioriem. Pludmales sezonā pie ieejas Nr.6 tiek uzstādīta specializēta pārģērbšanās kabīne, kurā ir paplašināta kabīnes ieeja un uzstādīta grīda ērtai iebraukšanai ar ratiņkrēsliem. Pārģērbšanās kabīnē ir uzstādīts speciāls papildus aprīkojums – rokturis un soliņš. Savukārt, lai nodrošinātu iespēju vājredzīgiem cilvēkiem izlasīt informāciju par Ventspils pludmali kartēs, pludmales ieejas stendos izvietotas taktilās kartes, kuru pamatnē ir iestrādāts reljefs, informācijas uztveršanai ar taustes palīdzību.

Arī citās Ventspils oficiālajās peldvietās – Staldzenes pludmalē, Būšnieku ezera peldvietā, atpūtas vietā pie Ventas Ābolu ielas un Graudu ielas galā, tiek sakārtota infrastruktūra nākamajai sezonai, izvietojot tur nepieciešamo aprīkojumu.

Ventspils Zilā karoga pludmalē gadu gaitā sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fondu ir realizēti virkne nozīmīgi vides pieejamības uzlabošanas projekti, nodrošinot dabas vērtību saglabāšanu un uzlabojot pludmales pieejamību un atpūtas zonas infrastruktūruinformatīva tablo ierīkošana pie Centrālās ieejas, kas digitālā displejā ataino gaisa un ūdens temperatūru, izbūvētas jaunas pludmales ieejas laipas Nr.2, Nr.5 un Nr.7, nomainot vecās laipas, kuras savu laiku bija nokalpojušas un bija bojātas, infrastruktūras atjaunošana un gājēju celiņu (laipu) izbūve pie Dienvidu mola skatu torņa, apgaismojuma izbūve pludmales liedaga daļā – visā Zilā karoga pludmalē no Dienvidu mola līdz Sērfotāju zonai, izbūvējot 2120 metru garu apgaismojuma kabeli un uzstādot 44 jaunas energoefektīvas LED apgaismojuma laternas, ērtu pārģērbšanās kabīņu ierīkošana, jaunu papildu atpūtas solu un atkritumu urnu uzstādīšana, bet sportiskajiem pludmales apmeklētājiem ir uzstādītas ielu vingrošanas iekārtas.

Virkne pludmales pieejamības un atpūtas zonas infrastruktūras uzlabošanas pasākumu ir veikti,realizējot projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/60/2024). Kopējais projekta finansējums ir 200`000 euro, kur Ventspils pašvaldības finansējums sastāda 8`550 euro.

 

25.04.2024. / Autors: Ventspils Komunālā pārvalde / Foto: Ventspils Komunālā pārvalde