Ventspils pašvaldības SIA “Ventspils reiss” Iepirkumu uzraudzības birojā pārsūdzējis Autotransporta direkcijas iepirkumu komisijas lēmumu, ar kuru iepirkumu konkursa lotē “Ventspils” par uzvarētāju tika atzīts Talsu uzņēmums AS “Talsu autotransports”. 

Konkursa rezultāti paredz, ka no 2021. gada ventspilniekus uz Rīgu un citām pilsētām nogādās AS “Talsu autotransporta” autobusi, taču PSIA “Ventspils reiss” šim lēmumam nepiekrīt un norāda, ka iepirkumu komisija vērtējot rezultātus pieļāvusi rupjas kļūdas. 

Izsludinot konkursu, Autotransporta direkcija norādīja, ka tā rezultātā pasažieri iegūs augstas kvalitātes pakalpojumus, kas tiks nodrošināti ar autobusiem, kuru vidējais vecums 10 gadu periodā būs mazāks par pieciem gadiem. Informācija par gaidāmajām pieturām autobusos tiks paziņota gan audio formātā, gan vizuāli. Visi transportlīdzekļi būs aprīkoti ar elektronisku maršruta zīmi, drošības jostām, bezvadu internetu (wi-fi), kā arī tajos būs pieejami bezskaidras naudas norēķini. Trešdaļa autobusu būs aprīkoti ar velosipēdu turētājiem.

Savukārt “Ventspils reiss” uzsver, ka saskaņā ar iepirkuma prasībām turpmāk var kritiski pazemināties pārvadājumu kvalitāte, komforts un drošība, kas normālam pārvadātājam nav pieņemami. Pārvadājumu kvalitāte neapstrīdami palielināsies attālākajos piepilsētu pārvadājumos, bet starppilsētu pārvadājumos, kur kvalitāte pašreiz ir augstā līmenī, tā pēc konkursa pazemināsies. 

Uzņēmums norāda, ka saskaņā ar šī konkursa noteikumiem “turpmāk maršrutā Ventspils – Rīgu ekspress reisus pārvadātājs var apkalpot ar piepilsētas autobusiem, kuros bagāžas nodalījumi nav nepieciešami, un pasažieriem var būt neatgāžami pilsētas tipa sēdekļi. Pēc pasūtītāja skaidrojumiem, visu bagāžu drīkstēs izvietot autobusa salonā, bet kur paliek pasažieru drošība pie straujas bremzēšanas?”

Tāpat “Ventspils reiss” vērš uzmanību uz autobusu vadītāju atalgojuma jautājumu. 

“Pasūtītājs uzskata, ka ir pietiekami, ja autobusu vadītājiem atalgojums tiek maksāts atbilstoši apkopēju un sētnieku atalgojumu likmēm, bet tas tiešā veidā atsauksies uz pārvadājumu kvalitāti un drošību. Turpmāk grūti būs ieraudzīt pie stūres profesionālus un kvalificētus autobusu vadītājus, vai arī pārvadātājam būs jāpielieto citas darba apmaksas metodes. PSIA “Ventspils reiss” uzskata, ka autobusu vadītājiem, kas atbild par pasažieru dzīvībām, ir jāsaņem arī atbilstošs atalgojums, bet līdz ar to, kapitālsabiedrības konkurētspēja ir zemāka nekā citiem pretendentiem, kuri ir gatavi strādāt par dempinga cenām, lai iegūtu jaunus tirgus. Pasūtītājs tiešā veidā liek pārvadātājiem pāriet uz negodīgu komercpraksi un nodokļu nemaksāšanu, kas PSIA “Ventspils reisam“ nav pieņemami.”

Pēc uzņēmuma domām pasūtītājam neinteresē ne pārvadātāja reputācija, ne maksātie nodokļi, ne likumdošanas ievērošana, ne saimnieciskās darbības efektivitāte, ne energoefektivitāte. Pārvadātājam  tiek dota iespēja panākt zemāko piedāvājuma cenu ar jebkādiem līdzekļiem. 

“Ventspils reiss” arī norāda, ka pasūtītāju pilnīgi neuztrauc, vai pretendentam ir segums un iespējas izpildīt savus solījumus. “Par uzvarētāju var tikt atzīts komersants, kuram bilancē nav neviena pamatlīdzekļa un nav nekāda seguma solījumiem, un jebkurā brīdī komersants savu darbību var izbeigt un nenest nekādu atbildību par saviem solījumiem.”

PSIA “Ventspils reiss” pieļauj ļoti lielu varbūtību, ka iepirkumu komisijai būs jāveic atkārtota piedāvājumu vērtēšana.

2.06.2020. / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto:Ventspilnieks.lv arhīvs