Lai nodrošinātu iespēju vasarā jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem apgūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi, kā arī uzlabot savu finansiālo stāvokli, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome ceturtdien, 25.maijā, pieņēma lēmumu finansēt jauniešu īslaicīgo nodarbinātību 2023. gada vasaras brīvlaikā un piešķirt šim mērķim finansējumu 169 444 EUR apmērā.

Ik gadu pieaugot Ventspils administratīvajā teritorijā reģistrēto darba devēju atsaucībai, šogad Ventspilī deklarētajiem bērniem un jauniešiem tiek nodrošinātas 533 darba vietas.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība darba devējiem, kas piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras programmā “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, segs skolēnu darba algu 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.

Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā nodarbinātības programma tiek piedāvāta visiem Ventspilī deklarētajiem jauniešiem un tiem jauniešiem, kuru izmitināšanas vieta vai dzīvesvieta atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumam ir Ventspils pilsēta, kuri 2022./2023. mācību gadā iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs un ir vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot).

Izglītojamo vecāki, kuri vēlas, lai viņu bērni iesaistās vasaras īslaicīgajā nodarbinātībā, kā arī jaunieši, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, var aizpildīt un iesniegt elektronisku pieteikumu Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv/lv .

 

30.05.2023. / Autors: Ventspils Sociālais dienests / Foto: Ventspils Sociālais dienests