VTO padomes locekle Inga Antāne tiekas ar ostas pensionāriem

2299

Kopš Biedrības Baltijas asociācija – transports un loģistika prezidente Inga Antāne nesen kļuvusi arī par Ventspils Tirdzniecības ostas (VTO) padomes locekli, viņas viens no mērķiem ir vispusīgi un detalizēti iepazīt ne tikai tranzīta kravu apstrādē iesaistīto apakšvienību darba specifiku un problēmas, bet pievērst uzmanību arī tiem ļaudīm, kas šajā nozarē strādājuši agrāk, bet tagad materiāli visai pieticīga vada savas dienas kā pensionāri.

Šonedēļ tiekoties ar Ostas pensionāru biedrības padomes pārstāvjiem, Antāne kopā ar VTO tiesiski administratīvā departamenta direktori Alīnu Rugini uzklausīja stāstījumu par to, kādos apstākļos dzīvo 224 biedrības dalībnieki, no kuriem vecākajam ir 96 gadi. Vairākums no viņiem pensijā aizgājuši tā saucamajos “juku laikos”, kad algas bija mazas, tāpēc arī pensijas aprēķinātas tagadējo maznodrošināto ļaužu līmenī. Biedrības priekšsēdētāja Alla Bogdanova pastāstīja, ka viņus finansiāli  atbalsta tikai akciju sabiedrības VTO, Kālija parks un Baltic Coal terminal, bet naudiņas pietiek vien, lai daļēji saviem biedriem segtu slimnīcas izdevumus, pieticīgi apsveiktu apaļās jubilejās un nedaudz palīdzētu aizgājēju tuviniekiem bēru organizēšanā.

“Ziedus jubilejās pasniegt vairs nevaram atļauties, tāpat sludinājumus avīzē,” skumji saka Bogdanova. Viņa atzina, ka agrāk, kad osta nebija sadalījusies patstāvīgās struktūrās, palīdzība pensionāriem bijusi krietni lielāka un daudzveidīgāka. Antāne pauda uzskatu, ka ostā strādājošās kompānijas ekonomisku un citu faktoru  ietekmē atkal sāk un turpinās sadarboties aizvien ciešāk, jo tas veicina konkurētspēju. “Jāveido osta tāda, kāda tā bija.”

Minot konkrētus piemērus, viņai šai ziņā pievienojās arī Rugine. Tas nozīmētu lielāka atbalsta iespējas arī agrāko laiku pensionāriem, jo nesen pelnītā atpūtā aizgājušie ir pietiekami nodrošināti.

Antāne pievērsa uzmanību bēdīgajai telpai, kurā pensionāru padome rīko darba sanāksmes un pieņemšanas, un pārrunāja iespēju sameklēt citas piemērotākas telpas, kā arī domāt par ar veselības aprūpi saistīto jautājumu risināšanu. Izskanēja arī apņemšanās turpmāk aizvien uzklausīt ostas veco ļaužu  vajadzības un iespēju robežās tās risināt.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Ventspilnieks.lv