Pagājušonedēļ Ventspils brīvostas pārvalde piedalījās Bilbao, Spānijā, notiekošajā izstādē un konferencē WindEurope 2024. Tas ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kurā šogad pirmoreiz piedalījās nozares profesionāļi arī no Latvijas, tostarp Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks Igors Udodovs, attīstības projektu vadītāja Kristīne Jansone un atjaunīgās enerģijas klastera attīstītājs Kaspars Liepiņš. Ar šo gadu Ventspils brīvosta ir arī pilntiesīgs biedrības WindEurope biedrs.

Pateicoties Ventspils ostas ģeogrāfiskajai atrašanās vietai un loģistikas iespējām, Ventspilij ir lielas iespējas kļūt par nozīmīgu atkrastes vēja parku servisa bāzi Baltijas jūrā. Sadarbībā ar ostu būvniecības jomā pieredzējušo Nīderlandes kompāniju “Witteven Bos” ir izstrādāts izstrādāts pētījums par labāko risinājumu atkrastes vēja parku un saistītās infrastruktūras apkalpošanai Ventspils ostā un uzmodelēts jauns ostas terminālis. Ventspilij ir svarīgi izzināt citu nozares pārstāvju piemērus, lai realizētu tālākos mērķus iesaistei atjaunojamās enerģijas ekonomikā.  

Ar saukli “Mūsu vējš, mūsu vērtība – radīt vērtību Eiropai, dzīvot saskaņā ar Eiropas vērtībām” WindEurope 2024 demonstrē vēja enerģijas plašo vērtību ne vien Eiropai kopumā, bet arī katras valsts nozīmi ceļā uz zaļāku un ilgtspējīgāku nākotni. Pasākuma ietvaros ir iespēja klausīties izglītojošus priekšlasījumus, dibināt jaunus kontaktus un piedalīties diskusijās par vēja enerģijas priekšrocībām, kā arī izzināt, cik būtiska nozīme ir tam, lai vēja enerģija būtu “ražota Eiropā”. Tiek aplūkotas arī problēmas saistībā ar vēja enerģijas sektora paplašināšanu Eiropā, jo īpaši nepieciešamība paātrināt tīklu izbūvi un modernizēt ostu infrastruktūru. Liela uzmanība tiek pievērsta vēja enerģijas vērtībai dažādos Eiropas ilgtspējības aspektos – jaunu darbavietu radīšanā, bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā, energoapgādes drošībā un ekonomikas konkurētspējā.

Šobrīd vēja enerģija veido 19 % no visas Eiropā patērētās elektroenerģijas, un līdz 2030. gadam Eiropas Savienība ir definējusi mērķi šo skaitli gandrīz dubultot, vēja enerģijas jaudai nākamo septiņu gadu laikā sasniedzot 35 %. Jaunākais WindEurope gada pārskats pārliecinoši rāda, ka mērķis ir sasniedzams.

Pasākums ik gadu pulcē vairāk nekā 12 000 dalībnieku – uzņēmumus, valstu ministrus, akadēmisko aprindu un enerģētikas nozares pārstāvjus. Izstāde-konference jau trešo gadu norisinās Spānijā, kura ierindojas starp piecām lielākajām valstīm pasaulē saražotās vēja enerģijas jaudas ziņā, rādot veiksmīgu piemēru ne vien Eiropas, bet visas pasaules valstīm.

 

25.03.2024. / Autors: Ventspils brīvostas pārvalde / Foto: Ventspils brīvostas pārvalde