– Mīļā, esmu veikalā. Ko paņemt?

– Tu esi maskā?

– Jā.

– Tad ņem kasi.