Dienas joks (8. III)

700

Sieviete grēksūdzē:
– Tētiņ! Gribu baznīcas atļauju, lai šķirtos no vīra!
– Kas tad noticis?
– Katru mīļu dienu šis dzer! Nestrādā! Un sit mani!
– Ko tad gāji pie viņa par sievu?
– Biju muļķe!
– Nu, lūk! Viņš tevi, tādu muļķi, tomēr apprecēja!