Skolotāja:
– Pēterīt, kāda ir nākotnes forma vārdam nozagt?
– Iesēdināt.