Nevajag satraukties, ja esat apmaldījies mežā. Vienkārši gaidiet, kamēr sāks lidot projām gājputni. Tie parasti lido uz dienvidiem.