Dzīvi var uzskatīt par izdevušos tad, ja mācītājs pēc grēksūdzes saka: “Vai, cik interesanti, pastāstiet vēl kaut ko…”